Finansiering

Hovedstudien

1. Program for forskning og fagutvikling i allmennmedisin i Nord-Norge, ISM, UiTø (for årene 2003-2004)
2. SAT (Senter for aldersforskning i Tromsø)
3. Helse og Rehabilitering gjennom Norske Kvinners Sanitetsforening
4. Fylkesmannen i Nordland (Skjønnsmidler)

Screeningundersøkelsen

1. Nasjonalt senter for distriktsmedisin, ISM, UiTø
2. Fylkesmannen i Nordland (Skjønnsmidler)

 

Interne lenker

Alle dokumenter