Ledelse

Prosjektleder

  Fred Andersen, Kommunelege I / PhD-stipendiat

Hovedveileder

  Torgeir Engstad, overlege dr. med.

Koordinator

  Kristin Tverback, Sykepleier

Testteknikkere


  Merete Hjertø, Hjelpepleier


  Herdis Svendsen, Hjelpepleier

Veiledere

  Torgeir Engstad, Overlege, dr. med. Geriatrisk avdeling, UNN
  Bjørn Straume, 1. amanuensis, avdelingsleder ISM, UiTø
  Rolf Salvesen, Avdelingsoverlege, professor dr. med, Nevrologisk avdeling, NLSH
  Matti Viitanen, Professor dr. med, Karoliska institutionen, Stockholm

Styringsgruppe

  Roy Hanssen, Rådmann, Steigen kommune, leder.
  Henning Aanes, Fylkeslege i Nordland
  Torgeir Engstad
  Bjørn Straume
  Rolf Salvesen
  Matti Viitanen

Kontakt ledelsen

 

Interne lenker

Alle dokumenter