Nettverk

Åtte kommuner i Nordland og en kommune i Troms deltar i studien. Av disse er fem intervensjonskommuner og fire kontrollkommuner. Steigen kommune har ansvaret for administrasjon og ledelse av studien. Kommunen har også arbeidsgiveransvar og ansvar for regnskap og revisjon. Institutt for samfunnsmedisin, UiTø, har ansvaret for epidemiologi, design, metode og statistikk.

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, ISM, UiTø, forskernettverk i distriktsmedisin, ansvar for gjennomføringen av screening for hukommelsessvikt
Karolonska institutet, Stockholm, har ansvaret for klinisk forskning på demenssykdommene.
Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter deltar i undervisning og kompetansebygging i kommunene.
Geriatrisk avdeling, UNN v/Overlege Samuel Hykkerud bidrar med undervisning av personalet og utredning av pasienter .
Klinisk forskningssenter, UNN, har ansvaret for randomisering.
Sykehusapoteket, Nordlandssykehuset har ansvaret for medikamentforvaltningen
Biomedisinsk avdeling, UNN
, har ansvaret for Biobank
Datakonsulenter
    Inger Sperstad, Klinisk forskningssenter, UNN
    Samuel Hykkerud, Geriatrisk avdeling, UNN
Webansvarlig
    Andre Christoffer Andersen, Andersen Data og Multimedia

Studien har en hovedveileder og tre biveiledere, alle med lang forskningskompetanse og klinisk kompetanse. Det er etablert en styringsgruppe med rådmann i Steigen som leder, og det arbeides med å få etablert en referansegruppe.
 

 

Interne lenker

Alle dokumenter